Juryvoorzitter Esmée Ficheroux – een terug- en vooruitblik op vijf jaar CSU Innovatie Award

De CSU Innovatie Award bestaat 5 jaar. Dit jaar vieren we dus ons eerste lustrum! De eerste editie werd gehouden in 2018, tijdens de vijftigste verjaardag van CSU zelf. Een van de initiatiefnemers en al vijf jaar voorzitter van de vakjury, Esmeé Ficheroux (Lid Raad van Bestuur CSU), blikt terug op de afgelopen edities en kijkt vooruit naar de toekomst van de CSU Innovatie Award.

Esmée: “De CSU Innovatie Award is ontstaan ter ere van het 50-jarig jubileum van CSU. We vierden er het ondernemerschap van oprichters Cor en Rien van der Heijden; een monumentje voor de toekomst. Twee dingen spraken we af: we willen dit blijven doen en samen met mensen van buiten de facilitaire branche. Die met hun eigen eigentijdse en eigenwijze blik kijken naar innovatie en ons werkveld. Samen sprongen we vol enthousiasme in het diepe…”

2018: succes voor de toekomst
De eerste editie was direct een succes. We hadden nog niet zoveel inschrijvingen als nu, maar het was een mooie selectie innovaties waarmee we serieus konden werken. En het mooiste was, er werd vanuit de branche en daarbuiten ontzettend positief op gereageerd. Het animo vanuit ons netwerk was fantastisch. Dus wisten we ook zeker dat we er echt impact mee konden maken.

De eerste winnaar was WarpVR. Met hen hebben we vanuit CSU VR-veiligheidstrainingen voor al onze schoonmaakmedewerkers ontwikkeld. En hoe mooi is het dat juist die stap, die overtuiging en durf als ondernemer drie jaar later een van de criteria was voor toekenning van de Koning Willem I Award aan CSU.

2019: de inzet van de CSU klankbordgroep
De tweede editie was al direct een stuk groter en breder. Naast de juryleden die onverschrokken hun tijd en ruimte schenken om alle inzendingen kritisch te beoordelen, wilden we ook onze interne klankbordgroep actief inschakelen. Deze bestaat uit experts op verschillende disciplines binnen onze eigen organisatie. Dus vanaf het tweede jaar beoordeelt die klankbordgroep alle inzendingen op toepasbaarheid en doen de leden vervolgens gezamenlijk de eerste selectie. Pas daarna gaat er een shortlist richting de vakjury.

2020: nieuwe beoordelingssystematiek
De beoordeling in het eerste en tweede jaar, was er een van veel wikken en wegen. Omdat de vakjury van buiten de branche komt en er dus vanuit veel verschillende invalshoeken gekeken wordt naar de innovaties, moet je veel met elkaar in gesprek. Over het nut, de functie, de markt, duurzaamheid, ontwikkeling, haalbaarheid en de impact. Om dit te versoepelen hebben we in aanloop naar editie drie de beoordelingssystematiek aangepast. Een gewogen toetsingssysteem gebaseerd op de kritische elementen en voornaamste criteria van de voorgaande jaren.

2021: aandacht voor mens en techniek
In jaar vier hebben we onze focus weer een beetje verlegd. Ingegeven door de winnaars vanuit de eerste drie edities, ontdekten we dat bij het begrip Innovatie Award mensen vooral denken aan de technologische kant van innovatie. Maar een heel groot deel van ons werkveld als facilitair dienstverlener heeft een enorme maatschappelijke kant en impact. We wilden naast de hi-tech ook de hi-touch belichten. Meer aandacht voor sociale innovaties en innovatie op het gebied van duurzaamheid. De samenstelling van de vakjury had daarop een grote invloed. Vanuit andere gebieden andere blikken en andere vraagstelling. Dat werkte super.

2022: innovatie, duurzaamheid en samenwerking
Wat de lustrumeditie gaat brengen weten we natuurlijk nog niet. Maar aan de aanmeldingen tot nu toe, zien we al dat de CSU Innovatie Award is gegroeid als begrip. We zien meer verschillende teams die actief bezig zijn met innovatie en duurzaamheid. Daar komt bij dat we ook actiever laten zien dat onze branche zich uitstekend leent voor vele vormen van innovatie en samenwerking. Het bereik van CSU als facilitaire dienstverlener is echt enorm. Dus ook op samenwerking binnen de branche willen we nóg meer inzetten.

2027: disruptieve innovatie wereldwijd
Kennissystemen en ecosystemen. De samenwerkende economie, daar moeten we met elkaar naartoe in het kader van duurzaamheid. Die samenwerking zoeken we al actief op binnen CSU, intern en met de CSU Innovatie Award. Maar wat heel mooi is om te zien, is dat het overduidelijk werkt. Dat is de verdienste van alle betrokken; onze interne experts, de enorme inzet van de juryleden en het enthousiasme en doorzettingsvermogen van de deelnemers. Met elkaar bewezen zij dat er heel veel innovatief talent buiten de branche actief is in alle verschijningsvormen. Jonge ondernemers, studententeams, slimme of creatieve koppen. De vier winnaars hebben nog altijd impact en ontwikkelen zichzelf en hun innovaties ook nog altijd.

Ik heb ontzettend veel vertrouwen in de dynamiek die we nu al hebben. En ik hoop dat we over vijf jaar kunnen zeggen dat we slimme en duurzame disrupties teweeg hebben gebracht, waar ook ter wereld!”

Innoveren is vooruitzien

Als voortrekker van de facilitaire branche innoveert CSU proactief op allerlei terreinen. CSU is altijd op zoek naar manieren om wend- en weerbaar te blijven. Een eigenschap die zeker in deze tijd van ongekende waarde is. Daarbij geloven we in innovatieve co-creatie. Zo is ook de CSU Innovatie Award geboren. Hiermee bieden we een platform aan ondernemend talent en werken we samen aan morgen en overmorgen met impactvolle innovaties.