Jurylid Yvette Watson – We hebben innovaties nodig voor de enorme transitie

Yvette Watson is gepassioneerd duurzaam ondernemer. Dit jaar treedt ze als nieuw lid toe tot de vakjury van de CSU Innovatie Award. In deze introductie neemt ze ons in vogelvlucht mee in haar passie voor verduurzaming en de circulaire economie, de kansen voor deelnemers binnen het facilitaire werkveld en haar focus als jurylid.

Bevlogen van verduurzaming
Yvette: “Mijn hele leven lang ben ik al bevlogen van het verduurzamen van het facilitaire werkveld. Van origine ben ik een rasechte facility manager. Zeven jaar geleden startte ik samen met Geerke Versteeg een adviesbureau, PHI Factory, dat inmiddels twintig consultants in dienst heeft om verduurzaming en circulaire principes écht naar de praktijk te brengen bij organisaties.

We vertalen de hoog-over ambities naar hele praktische projecten en oplossingen. Maar ook binnen de keten kijken we bijvoorbeeld of grondstoffen hun waarde kunnen behouden. Daar hoort ook circulair bouwen en circulair inkopen bij. Met elkaar kijken we dus naar alle mogelijkheden om verduurzaming teweeg te brengen. Vervolgens maken we het meetbaar; met lifecycle analysis kunnen we bijvoorbeeld de CO2 footprint van materiaalstromen in kaart brengen. Dus je kunt precies zien wat de impact en het effect is van de duurzame keuzes die je maakt.”

Samen met iedereen
“En misschien wel het belangrijkste component is de gedragsverandering bij mensen. We hebben interventiemodellen om mensen te verleiden om duurzamer gedrag te vertonen. Dit zijn activiteiten, nudges en boosts om bijvoorbeeld afval te scheiden en energie te besparen. We kunnen de transitie natuurlijk niet in ons eentje waarmaken, dat doen we samen met iedereen. Om dit mede mogelijk te maken ben ik met dezelfde partner nóg een bedrijf gestart; The 2B Collective, een gamified engagement platform. Dit is een sociale innovatie waarmee we op grote schaal in binnen- en buitenland groepen mensen, als expert van hun eigen werk, te laten meedenken en -doen aan de duurzaamheidstransitie binnen hun organisatie.”

Innoveren voor verduurzaming
“In de complexe omgeving en tijd waarin we nu leven, moeten we nog enorme transities doormaken. Daar hebben we absoluut innovaties voor nodig. Daarom vind ik het ook ontzettend interessant om als nieuw jurylid van de CSU Innovatie Award toe te mogen treden. In deze rol zal ik me focussen op duurzaamheid en toekomstbestendigheid van de innovaties die we gaan zien.”

Innovaties moeten bijdragen

“Ingezonden innovaties moeten wat mij betreft waarde toevoegen aan onze maatschappij en een doel dienen. Ze moeten effectief zijn en dus meer zijn dan een goed idee alleen. Ook ga ik letten op het ondernemerschap van teams en vind het belangrijk dat er al gekeken is naar de product-market fit, dus of er ook vraag naar is in de markt. Daarnaast houd ik oog op de schaalbaarheid van een innovatie. Als deze factoren kloppen, kunnen teams echt iets zinvols op de markt brengen vanuit hun deelname aan de CSU Innovatie Award.”

Samenwerking in het facilitaire werkveld
“Het facilitaire werkveld is de uitgelezen branche om innovaties in te zetten en de ruimte te geven. Er zijn binnen het facilitaire werkveld zo veel samenwerkingen mogelijk. Neem als voorbeeld CSU die samenwerkt met een cateraar die de citrusschillen uit de keuken inzamelt. Daar worden onder andere zeepjes van gemaakt, die CSU dan weer afneemt en inzet in die organisatie. Zo creëer je een kringloop van grondstoffen die hun waarde behouden. Maar om zo’n ecosysteem op te zetten, heb je elkaar nodig. En omdat het facilitaire werkveld zo breed is, is het een uitstekende branche om dit soort trajecten op te kunnen zetten. Dit biedt veel mogelijkheden om innovaties op verschillende manieren toe te kunnen passen. Al die mogelijke samenwerkingen scheppen enorm veel kansen voor CSU Innovatie Award deelnemers met slimme en duurzame ideeën. Ik ben erg benieuwd naar wat we allemaal gaan zien!”


INNOVEREN IS VOORUITZIEN.

Als voortrekker van de facilitaire branche innoveert CSU proactief op allerlei terreinen. CSU is altijd op zoek naar manieren om wend- en weerbaar te blijven. Een eigenschap die zeker in deze tijd van ongekende waarde is. Daarbij geloven we in innovatieve co-creatie. Zo is ook de CSU Innovatie Award geboren. Hiermee bieden we een platform aan ondernemend talent en werken we samen aan morgen en overmorgen met impactvolle innovaties.